Onderzoek van studenten, in het kader van PLONS

1volledige rapporten op aanvraag
Name Period Title / Subject Abstract1
Wilco de Bruijne Sep. 2007 -
May 2008
Denitrification in Lemna sp. and Elodea sp. dominated mesocosms and Dutch ditches
Yesim Tunali Nov 2007 -
Aug 2008
Assessment of Ditch Management Practices in the Netherlands
Nico Wanders april 2008 -
sept 2008
Onderzoek naar de toepasbaarheid van een Markovanalyse op watervegetaties in het PLONS-project
Johan van Tent april 2008 -
okt 2008
De diversiteit van macrofauna-gemeenschappen in sloten
Abdul Mohamed July 2008 -
Jan 2009
Effects of Vegetation types, Temperature and Nutrients on Denitrification Rates in Aquatic Systems
Ernst Raaphorst June 2008 -
Mar 2009
Density and species variety of propagules in the sediment of 3 types of differently vegetated Dutch ditches
Bastiaan van Zuidam June 2008 -
Jan 2009
Modeling the seasonal change of aquatic vegetation in ditches
Ingrid van de Leemput June 2008 -
Feb 2009
Revisiting the dynamics of the microbial nitrogen cycle - predictions by minimal modelling
Sander Glorius Sept 2008 -
Mar 2009
Effects of nutrient-, oxygen concentrations and Elodea sp. on the denitrification rate in ditches
Bart van der Aa Nov 2009 -
Jan 2010
Emergente Vegetatie in relatie tot nutriŽntenconcentraties in het sediment
Annette Janssen Feb 2010 -
Apr 2010
Invloed van kroos op de reaŽratiesnelheid
Peter Rappoldt 2010 -
2011
Onderzoek naar verbanden tussen veldwaarnemingen in het voorjaar en kroosbedekking in de zomer in Nederlandse sloten --
Ciska Overbeek Aug 2010 -
Apr 2011
The effect of dredging and temperature on nutrient cycling in drainage ditches --
Jelle Gommans Nov 2010 -
Mar 2011
Options for improving the water quality of the polder Cromstrijen and the impact on ecosystem services. --