Nieuws

December 2010 Inmiddels 4 wetenschappelijke artikelen over PLONS-onderzoek
In 2010 zijn 4 artikelen van het Plons-onderzoek geaccepteerd voor publicatie in wetenschappelijke tijdschriften. Het gaat om uiteenlopende onderwerpen: effect van waterplanten op denitrificatie, broeikasgas-emissies uit sloten, macrofaunaonderzoek met zogenaamde 'activity traps', rol van zaadbanken bij herstel van plantengemeenschappen in sloten. De artikelen zijn te vinden bij de Publicaties..


September 2010 Proef baggeren en nutrienten Waternet/WUR
Waternet heeft Wageningen Universiteit gevraagd metingen te doen voor een experiment met verschillende baggerdieptes. Daarvoor is een sloot bij Vinkeveen met houten schotten ingedeeld in een aantal compartimenten. Uit de compartimenten is een baggerlaag verwijderd van respectivelijk 0 cm (controle), 20 cm, 40 cm, 60 cm. En keer vr het baggeren en twee keer n het baggeren zullen we een omvangrijk meetplan uitvoeren, o.a. denitrificatiemetingen, waterchemie en sedimentchemie. Voorts gaan we de opbouw van de sediment toplaag gedetailleerd in kaart brengen met zogenaamde DET-probes en met de Unisense-microprofiler. In April 2011 verwachten we resultaten te kunnen presenteren.


maart 2010 Nieuwsbrief 4 verschenen.
Een nieuwe nieuwsbrief van het Plons-project (nummer 4) is gereed. Klik op de afbeelding voor de digitale versie. Deelnemende waterschappen ontvangen ook enkele gedrukte exemplaren.
Nieuwsbrief 4

maart 2009 Nieuwsbrief 3 verschenen.
Een nieuwe nieuwsbrief van het Plons-project (nummer 3) is gereed. Klik op de afbeelding voor de digitale versie. Deelnemende waterschappen ontvangen ook enkele gedrukte exemplaren.
Nieuwsbrief 3

Januari 2009 Veel aandacht voor onderzoek Ralf Verdonschot
Het onderzoek van Ralf Verdonschot naar biodiversiteit in sloten is uitgebreid belicht in het televisieprogramma Vroege Vogels TV.
Ook heeft Ralf deze winter de gelegenheid gegrepen om onderzoek te doen naar het leven onder ijs. Hij deed het onderzoek uit nieuwsgierigheid, omdat er over dat onderwerp maar weinig bekend is. Het is uitgebreid in de media aan bod geweest o.a. Vroege Vogels, Jeugdjouraal en ANP.
Voor het onderzoek en de aandacht in de media heeft Ralf de Succes van de Maand - award gekregen van Wageningen UR - ESG.


Januari 2009 Plons-artikel in H2O.
In H2O nr. 1 (2009) is een artikel verschenen Van Jeroen van Zuidam, Bastiaan van Zuidam en Edwin Peeters. De titel is: Zijn sloten en meren vergelijkbaar? Digitale versie is beschikbaar bij de Publicaties.


December 2008 Plons aanwezig op veel conferenties
De resultaten van Plons zijn op een aantal studiedagen en conferenties gepresenteerd.
- 10 oktober 2008: Presentaties op het SENSE symposium te Wageningen van Annelies en Jeroen
- 30 oktober 2008: Jeroen op het Platform Ecologisch Herstel Meren in Edam
- 10 en 11 februari 2009: Annelies heeft gepresenteerd op de NECOV/NERN meeting in Lunteren
- 20-25 november 2008: International Shallow Lakes conference in Uruguay. Annelies heeft een presentatie gehouden en aansluitend hebben Bas en Annelies met nog andere onderzoekers veldwerk gedaan in een aantal Zuid-Amerikaanse meren.

Veldwerk Zuid-Amerika


Oktober 2008 Kroos-onderzoek Zegveld op site ASG
Op de ASG website (Animal Sciences Group) is een nieuwsflits verschenen over het kroosexperiment wat we aan het doen zijn op Zegveld. Zie: Kroosexperiment


10 september 2008 Nieuwsbrief 2 verschenen.
Een nieuwe nieuwsbrief van het Plons-project (nummer 2) is gereed. Klik op de afbeelding voor de digitale versie. Deelnemende waterschappen ontvangen ook enkele gedrukte exemplaren.
Nieuwsbrief 2

12 augustus 2008 Presentaties WEW bijeenkomst subgroep sloten beschikbaar.
9 juni 2008 vond de bijeenkomst van de WEW subroep sloten plaats in Utrecht met als thema het PLONS onderzoek. De presentaties die daar zijn gegeven door de PLONS onderzoekers zijn te downloaden door op de afbeelding te klikken.
WEW presentaties

5 februari 2008 Nieuwsbrief 1 gereed.
De eerste nieuwsbrief van het Plons-project is gereed. Klik op de afbeelding voor de digitale versie. Deelnemende waterschappen ontvangen ook enkele gedrukte exemplaren.
Nieuwsbrief 1

29 november 2007 Bijeenkomst begeleidingscommissie Plons.
Voor de 2e keer in 2007 is de begeleidingscommissie bijeen geweest; deze keer in Wageningen. Bijna alle deelnemende waterbeheerders waren aanwezig. De onderzoekers gaven een impressie van het veldwerk van afgelopen jaar, en de eerste resultaten. De presentaties zijn te vinden bij de Publicaties.


20 oktober 2007 Plons-onderzoek in Leeuwarder Courant.
Met als titel "Plons gaat een ecologische ramp te lijf" is een bericht in de Leeuwarder Courant verschenen. Het artikel is te vinden bij de Publicaties.


23 maart 2007 Plons-onderzoek in vakblad H2O.
Over de opzet van het onderzoek Plons is een artikel verschenen in H2O nr. 6 (2007). Digitale versie is beschikbaar bij de Publicaties.


15 februari 2007 Bijeenkomst begeleidingscommissie Plons.
Op 15 februari 2007 is de begeleidingscommissie bijeen geweest. Na 2 eerdere bijeenkomsten in 2006 (voorbereidingen) was dit de eerste na de formele start. In de bijeenkomst is vooral gediscussieerd over de opzet van het veldonderzoek 2007 en de keuzen van de lokaties. Daarnaast is het concept communicatieplan gepresenteerd en besproken. Verder was er een presentatie van Roelof Veeningen over het onderzoek naar het onderhoud op maat in Friesland (rapport zie literatuur en links).


januari - februari 2007 Plons-onderzoek definitief van start.
Met de aanstelling van beide promotie-onderzoekers is het Plons-project nu definitief gestart. Het onderzoek zal in elk geval 4 jaar lopen, dat wil zeggen tot februari 2011.